top of page
IMG_3866.JPG

Privātmāju sūkņu akas

Plastmasas sūkņu stacijas ir paredzētas vienas vai vairāku māju notekūdeņu pārsūknēšanai līdz pilsētas tīkliem. Sūkņu stacijas nodrošina kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu, ja pašteces kanalizācijas sistēmas izbūve nav iespējama reljefa vai grunts apstākļu dēļ.

Privātmāju sūkņu aku specifikācija

 • Privātmāju sūkņu akas aprīkotas ar DN50 diametra spiedvadu, kas izgatavots no augsta blīvuma polietilēna PE100RC, vai nerūsējošā tērauda AISI304, pēc klienta izvēles.

 • Aprīkojumā iekļauts lodveida pretvārsts, kas nodrošina notekūdeņu plūsmu tikai vienā virzienā, nodrošina patērētāja drošību no applūšanas riska, izolē no kopējās kanalizācijas sistēmas.

 • Papildus drošībai un ērtai pretvārsta apkopei tiek paredzēts arī ķīļveida aizbīdnis, kuru noslēdz gadījumā, ja pretvārsts nestrādā, vai tam ir jāveic apkope.

 • Sūkņu izcelšanas vadules no nerūsējoša tērauda AISI304, kas nodrošina sūkņu izcelšanu vai ielaišanu akā bez nepieciešamības tajā kāpt iekšā, tam paredzētas ķēdes arī no nerūsējoša tērauda.

 • Sūkni, kuru aktivizē līmeņa pluds, var iestatīt dažādos augstumos, atkarībā no pieplūstošo notekūdeņu daudzuma, lai pielāgotu ieslēgšanās reižu skaitu, tiklīdz tiek sasniegts iestatītais akas pildījums - sūknis ieslēdzas un atsūknē tvertnē esošos notekūdeņus līdz ieregulētajam izslēgšanās līmenim.

Privātmāju sūkņu akas
Privātmāju sūkņu akas
Privātmāju sūkņu akas
Privātmāju sūkņu akas
Privātmāju sūkņu akas

Sūkņu aku apkalpošana:

ĒRTA

Gadījumā, kad aka ir pilna sūkņa izcelšanai paredzētā ķēde nostiprināta atrodas akas augšējā daļā, līdz ar to viegli aizsniedzama un viegla ir sūkņa izcelšana, lai novērtētu iespējamo problēmu.

VIEGLA

Pluda mehānisms ir iestrādāts sūkņa korpusā līdz ar to viegli izņemams kopā ar sūkni, līdz ar to mūsu sūkņu akās nav nepieciešams kāpt iekšā pat viss sliktākajos apstākļos un scenārijos, lai gan lielais iekšējais diametrs 800mm nodrošina šādu iespēju.

DROŠA

Akas ir pietiekoši lielas, lai tajās būtu vieta notekūdeņu uzkrāšanai (buffertvertne) vismaz vienai dienai, līdz ar to sistēmai pieslēgtie patērētāji var droši izmantot komunālos pakalpojumus gadījumos, kad sistēma nedarbojas, jo aku iekšējais aprīkojums var būt pilnībā zem ūdens un tas darbosies lieliski.

Privātmāju sūkņu aku pielietojums

Gadījumos, kad privātmājas kanalizācijas sistēma atrodas dziļāk zemē, nekā pilsētas pašteces tīkli un nav iespējama pieslēgšanās pie pilsētas pašteces tīkliem ar pašteces metodi.

Gadījumos, kad privātmāja atrodas pārāk tālu no pilsētas kanalizācijas tīkliem, jo spiedvada izbūvi var veikt fiksētā dziļumā visā trases dziļumā, turpretim pašteces sistēmas dziļums jārok dziļāk pēc katra tekošā metra. Kā arī caurules diametrs ir daudz mazāks, kas samazina izdevumus.

Privātmāju sūkņu aku priekšrocības 

 • Viegla polietilēna (PE100) konstrukcija

 • Ērta uzstādīšanai gruntī, nav nepieciešama smagā tehnika

 • Noturīga augstos gruntsūdens apstākļos, pašenkurojoša pamatnes daļa

 • Viegli izceļams sūknis

 • Liels darba tilpums notekūdeņu uzkrāšanai

 • Vairāki pieslēgumi, dažādos grādos, pēc vajadzības

 • Liels vāka brīvais atvērums 600mm

 • Izturīgs dubultsienu korpuss

 • Rūpnieciski izgatavotas

 • Iekšējais diameters 800mm

 • Uzstādīšanas dziļums pēc pieprasījuma

 • Zaļās zonas PE vāks slodzei līdz 3.5T

 • Braucamās daļas ķeta vāks slodzei līdz 40T

 • Korpusa apaļumizturība SN2, 2kN/m2

Privātmāju sūkņu akas
Privātmāju sūkņu akas
 • Tvertnes kopējais tilpums 1000l

 • Izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem (PEHD, AISI304

 • Applūšanas gadījumā viegli izcelt sūkni

 • Ļoti uzticama ražotāja sūkņi

 • Automātiska darbības atjaunošana elektrības atslēgšanas gadījumā uz ilgāku laiku

 • Pašenkurojoša, ar betona pildījumu akas pamatnē, kas pasargā mehānismus no gruntsūdens spiediena ietekmes

Mūsu darbi un projekti

bottom of page